Teori pengetahuan atau epistemologi mmbahas scara mndalam ttg dua msalah pokok iaitu msalah sumber pngetahuan dan msalah kbenaran atau ksahihan sumber pngetahuan. Menurut prof Abdul Rahman Hj Abdullah dlm wacana…
Continue Reading